Samorząd Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych?

Samorząd Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych?

Nieruchomości | Grudzień 2011
Moduł: nieruchomości
Janusz Jasiński

Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w czerwcu 2011 r. przyjęła opracowany przez Komisję ds. samorządu zawodowego PFSRM projekt Ustawy o rzeczoznawcach majątkowych i ich samorządzie zawodowym. Jednocześnie Rada zobowiązała Zarząd Federacji do przekazania powyższego projektu ustawy do Sejmu RP VII kadencji.