Rynek kredytów hipotecznych na wzroście do 2011 r.

Nieruchomości | 7 [107] lipiec 2007

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przewiduje, że rynek kredytów hipotecznych w Polsce będzie rósł przynajmniej do 2011 r. W swoich analizach Instytut dostrzegł, że w Polsce mieszka 8,3% ludności Unii Europejskiej, wypracowywane jest tu...

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przewiduje, że rynek kredytów hipotecznych w Polsce będzie rósł przynajmniej do 2011 r. W swoich analizach Instytut dostrzegł, że w Polsce mieszka 8,3% ludności Unii Europejskiej, wypracowywane jest tu 2,4% PKB krajów Wspólnoty, a jednocześnie zaciąga się tu, biorąc pod uwagę kryterium wartościowe, jedynie 0,3% kredytów hipotecznych spośród kredytów hipotecznych zaciąganych w całej Unii Europejskiej. IBnGR przewiduje, że w najbliższych czterech latach różnice te będą się wyrównywać.

Wartość rynku kredytów hipotecznych ma wzrosnąć z niecałych 78 mld zł w 2006 r. do 248 mld zł w 2011 r. Instytut ocenia, że wzrostowi mogłaby zaszkodzić obniżka cen nieruchomości, jednak zdaniem IBnGR prawdopodobieństwo, że przed 2011 r. ceny domów i mieszkań w Polsce zaczną spadać, jest bliskie zera. Również ryzyko kursowe jest niskie – według jego prognoz kurs franka szwajcarskiego nie przekroczy 2,5 zł. Nieco wyższe jest ryzyko stopy procentowej, jednak i ono nie powinno spowodować zapaści na rynku.

 (Źródło: „Rzeczpospolita”)