Rozporządzenie nieruchomością przez dłużnika w toku egzekucji – skutki w postępowaniu upadłościowym i sanacyjnym dłużnika

Nieruchomości | 2/2020
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.20.2.7
Stanisław Gurgul

Zbycie (sprzedaż, darowizna, zamiana itd.) przez dłużnika zajętej nieruchomości jest czynnością ważną i skuteczną, powodującą przeniesienie na nabywcę prawa własności tej nieruchomości.