Rozmowa Członków Rady Krajowej z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Budownictwa – Piotrem Styczniem, cz. II

Rozmowa Członków Rady Krajowej z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Budownictwa – Piotrem Styczniem, cz. II

Nieruchomości | 7 [107] lipiec 2007
Moduł: nieruchomości

Rada Krajowa: Istnieje zapis w ustawie o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym spoczywa na nas obowiązek uzgadniania standardów z Ministerstwem. Nie wszyscy pracownicy departamentu są zdolni ocenić standard pod względem jego zawartości merytorycznej i zgodności z zasadami wycen, praktyką. Może więc lepiej zastąpić zwrot „uzgadnianie” zwrotem „rejestrowanie”?