Rozgraniczanie nieruchomości, cz. V – rozgraniczenie administracyjne

Nieruchomości | 4/2014
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Marian Wolanin

Organ rozgraniczający zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności, rzetelności i legalności wszystkich czynności wykonanych przez geodetę, przez pryzmat obowiązującego w tym zakresie prawa materialnego i prawa procesowego. Ocenie organu podlega więc zachowanie przez geodetę wszystkich wymogów przy ocenie dokumentacji przyjętej za podstawę do ustalenia przebiegu granicy i kompletności oraz poprawności dokumentów sporządzonych przez geodetę.