Rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na zwrot VAT za materiały budowlane

Nieruchomości | 5/2013

W dniu 5.4.2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał indywidualną interpretację w sprawie wpływu intercyzy na zasady ubiegania się o zwrot VAT za materiały budowlane.

W dniu 5.4.2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał indywidualną interpretację (IPPB2/415-174/13-4/AK) w sprawie wpływu intercyzy na zasady ubiegania się o zwrot VAT za materiały budowlane.

Rozpatrywany przypadek dotyczył małżeństwa będącego w trakcie rozwodu. Mąż przeprowadził remont należącego do niego mieszkania i chciał wystąpić o zwrot VAT. Żona nie wyraziła zgody na podpisanie stosownego wniosku. Mężczyzna chciał się utwierdzić w przekonaniu, że w ich sytuacji (sprawa rozwodowa toczyła się od 4 lat, a ponadto małżonkowie mieli rozdzielność majątkową) podpis kobiety jest zbędny. Organ nie zgodził się jednak z tą opinią. W uzasadnieniu przywołał art. 5 ust. 4 pkt 9 ustawy z 29.8.2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.). Według tego przepisu wniosek o zwrot VAT musi zawierać podpis osoby fizycznej ubiegającej się o rekompensatę, a w przypadku małżonków – podpisy obojga. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w omawianym przypadku nie doszło jeszcze do separacji lub rozwodu, zatem nie ma podstaw, by powyższe zasady nie obowiązywały w sytuacji tego małżeństwa. Organ zaznaczył, że rozdzielność majątkowa nie ma w tym przypadku znaczenia. Suma ewentualnego zwrotu VAT małżonkom z orzeczoną rozdzielnością majątkową może być między nich dowolnie podzielona, na co wskazuje interpretacja warszawskiej izby z 6.7.2012 r. (IPPB2/415-521/12-4/AK).

W konsekwencji współmałżonek, który podpisał intercyzę, ale nie może uzyskać podpisu drugiego współmałżonka pod wnioskiem o zwrot części podatku za materiały budowlane, nie uzyska pieniędzy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna