Rola pełnomocnictwa w zarządzaniu najmem lokali

Nieruchomości | 2/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.2.11
Maciej Kamiński

W artykule przedstawione zostaną formalne oraz praktyczne aspekty związane z reprezentowaniem klienta – właściciela lokalu mieszkalnego przed osobami trzecimi. Przybliżona zostanie instytucja pełnomocnictwa oraz jego rola w zarządzaniu najmem lokali.
Istotą usługi zarządzania najmem lokali jest prowadzenie w imieniu i na rzecz właściciela spraw dotyczących nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem umowy. W praktyce reprezentowanie właściciela przed podmiotami trzecimi – najemcą, wspólnotą mieszkaniową czy urzędami stanowi istotną część pracy zarządcy, w związku z czym wszelkie kwestie prawne związane z zakresem reprezentacji powinny zostać określone na początku współpracy.