Rola banków w finansowaniu transakcji zakupu nieruchomości

Rola banków w finansowaniu transakcji zakupu nieruchomości

Nieruchomości | 9 [97] wrzesień 06
Moduł: nieruchomości
Adam Henclewski

Rynek nieruchomości w Polsce obecnie przeżywa największy rozkwit. Kto żyw kupuje mieszkanie. Wpływ na to ma kilka czynników. Po pierwsze, niespotykane wcześniej, wyjątkowo korzystne oprocentowanie kredytów hipotecznych powoduje, że wielu młodym ludziom bardziej opłaca się kupić własne, niż płacić czynsz za cudze mieszkanie. Drugi ważny powód to powszechne przekonanie, graniczące z pewnością, że w perspektywie kilku lat ceny mieszkań będą rosły, aby zbliżyć się do cen obowiązujących w Unii Europejskiej. Jest to więc doskonała inwestycja, dużo lepsza niż trzymanie oszczędności na lokatach bankowych czy też w bonach skarbowych.

Doświadczenia innych krajów, które wstąpiły do Unii przed nami, potwierdzają te prognozy. Rola banków w sfinansowaniu zakupu nieruchomości w Polsce jest dzisiaj ogromna. O ile jeszcze parę lat temu większość transakcji finansowana była ze środków własnych kupujących, a o kredycie wspominało się z dużą niechęcią i wstydem, o tyle dzisiaj jest odwrotnie.

Około 90% wszystkich transakcji na rynku mieszkań przeprowadzanych jest przy udziale kredytu bankowego. Często kupujący finansują zakup w 100% przez kredyt, stosując znaną w ekonomii dodatnią dźwignię finansową. Nie angażują własnych środków, a uzyskują w perspektywie zysk na pożyczonych z banku pieniądzach. W 2005 r. padł rekord w kwotach udzielonych kredytów, a na ten rok prognozy są jeszcze bardziej optymistyczne. Banki czują, że mają swoje przysłowiowe pięć minut. W Polsce wskaźnik udzielonych kredytów w stosunku do PKB jest ciągle dużo niższy niż w krajach rozwiniętych, więc trwa walka między bankami o zagospodarowanie tej przestrzeni.

Wiadomo, że kredyty hipoteczne spłaca się przez kilkadziesiąt lat. Zbudowanie więc dzisiaj przez banki dużego portfela tych kredytów będzie procentowało w przyszłości. Wiedzą o tym bankowcy. Podejmują zatem rozmaite działania, aby przyciągnąć do siebie klientów. Służą temu zarówno coraz korzystniejsze, bezpośrednie warunki finansowe kredytów (oprocentowanie), jak też warunki okołofinansowe:

- rezygnacja z opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu,

- bezpłatne przewalutowanie dowolną ilość razy,

- ograniczenie lub rezygnacja z prowizji za udzielenie kredytu itp.

Temu też służą ogłaszane przez banki okresowe promocje. Ta walka o klienta powoduje także wyznaczanie, przez szefów banków swoim pracownikom obsługującym te [...]