Rekomendacja S

Nieruchomości | 5 [105] maj 2007

1.7.2006 r. weszły w życie regulacje nadzoru bankowego (tzw. rekomendacja S), które wprowadzały nowe zasady pożyczania w walutach. Narzucały też wprowadzenie nowych procedur. Rekomendacja S w znacznym stopniu ograniczała możliwość...

1.7.2006 r. weszły w życie regulacje nadzoru bankowego (tzw. rekomendacja S), które wprowadzały nowe zasady pożyczania w walutach. Narzucały też wprowadzenie nowych procedur. Rekomendacja S w znacznym stopniu ograniczała możliwość udzielania kredytów walutowych. W praktyce ograniczenia te dotyczyły w głównej mierze kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich, bowiem dotychczas Polacy najchętniej zadłużali się w tej właśnie walucie.

Jednak według Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego tylko jeden bank wdrożył wszystkie 20 rekomendacji, sześć banków wdrożyło od 14 do 19, a dziesięć instytucji poniżej 14. Z wypowiedzi Generalnego Inspektora wynika, że wiele banków nie było w stanie podać terminu wprowadzenia do swoich regulacji wszystkich zaleceń. Dlatego nadzór bankowy nie jest w stanie ocenić w pełni, jaki wpływ na rynek kredytów hipotecznych i na ryzyko w bankach miały te rekomendacje.

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego informuje jednocześnie, że nie należy się spodziewać dodatkowych ograniczeń w udzielaniu kredytów walutowych. Kwestie ryzyka związanego z pożyczkami walutowymi uregulowane zostaną przede wszystkim w nowej umowie kapitałowej (nazywanej Bazyleą II) obejmującej trzy zagadnienia: wymogi kapitałowe, kwestię nadzoru oraz dyscyplinę rynkową. Nadzór nie będzie wprowadzał ponadstandardowych regulacji w postaci rekomendacji dla banków. Tym bardziej, że z obserwacji rynku wynika, iż banki starają się obchodzić zalecenia nadzoru. Żeby móc pożyczyć pieniądze osobom najmniej zarabiającym, obniżają kwotę, jaka musi zostać z miesięcznego wynagrodzenia na stałe wydatki. Tym samym zwiększają sumę, jaką klienci mogą przeznaczyć na spłatę raty kredytowej, co automatycznie powoduje zwyżkę zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Po ostatnich zmianach ustawowych w nadzorze bankowym, od 1.1.2008 r. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego zostanie wchłonięty przez Komisję Nadzoru Bankowego. Obecnie GINB jest przy NBP.