Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – na przykładzie wyroku Sądu Najwyższego

Nieruchomości | 6/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.6.6
Agnieszka Żelazna

W wyroku z 23.1.2019 r. (I CSK 777/17) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, zgodnie z którym sam jedynie fakt korzystania z lokalu przez wspólnotę mieszkaniową oraz właścicieli poszczególnych lokali ją tworzących, nie może podważać wpisu w księdze wieczystej wskazującego, iż prawo do lokalu przynależy do innej osoby. W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H.Beck” przybliżone zostaną rozważania SN leżące u podstaw wyrażonego wyżej zapatrywania.