Realizacja roszczenia przewidzianego w art. 209a ust. 1 GospNierU przez członków wspólnot mieszkaniowych, cz. II

Nieruchomości | 10/2020
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.20.10.5
Marcin Zięba

Prezentujemy drugą część publikacji odnoszącej się do praktycznych aspektów realizacji roszczenia z art. 209a ust. 1 GospNierU, w której szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia procesowe dotyczące legitymacji czynnej, konstrukcji żądania pozwu oraz wartości przedmiotu sporu.