Raport – polski rynek nieruchomości 2011

Raport – polski rynek nieruchomości 2011

Nieruchomości | Marzec 2012
Moduł: nieruchomości

Prezentujemy raport o stanie rynku nieruchomości przygotowany przez Szybko.pl, Metrohouse i Expandera. Publikacja zawiera opinie i wnioski przedstawicieli wymienionych firm o stanie polskiego rynku nieruchomości w sektorze kredytów hipotecznych, cen ofertowych oraz cen transakcyjnych, jakie zostały odnotowywane w minionym 2011 r. oraz prognozy na rok 2012.

Kredyty hipoteczne

Miniony rok przyniósł wiele zmian na rynku kredytów hipotecznych. Większość z nich była niekorzystna dla kredytobiorców. Największym pozytywnym zjawiskiem były obniżki marż. Od początku 2011 r. przeciętna (mediana) marża kredytów w złotych spadła o 0,33 pkt proc. (z 1,6% do 1,27%), a kredytów euro o 0,29 pkt proc. (z 2,36% do 2,08%). Niestety mimo niższych marż oprocentowanie zarówno kredytów hipotecznych w złotych, jak i w euro wzrosło odpowiednio o 0,69 pkt proc. i 0,18 pkt proc. Wynika to ze znacznego wzrostu stawek WIBOR i EURIBOR.

Dodatkowo w 2011 r. banki istotnie zmniejszyły dostępne kwoty kredytów. Maksymalna zdolność kredytowa 4-osobowej rodziny z dochodem na poziomie 8 tys. zł netto spadła o ok. 73 tys. zł. Dotyczy to zarówno kredytów w złotych, jak i w euro. Przyczyną tej sytuacji częściowo było rosnące oprocentowanie. W największym jednak stopniu przyczyniły się do tego rekomendacje KNF. Ograniczenie dostępności kredytów walutowych wynika nie tylko ze spadku zdolności kredytowej, ale także wycofywania tego rodzaju kredytów z oferty. W styczniu 2011 r. kredyty we frankach oferowało 7 banków. Obecnie udziela ich jedynie Bank Nordea. Tego rodzaju kredyty są więc prawie niedostępne. Lepiej wygląda sytuacja kredytów w euro. Jednak w grudniu banki zaczęły także je wycofywać. Taką decyzję podjął [...]