Pytania od Czytelników: - wprowadzenie działek do księgi przychodów i rozchodów, - nieruchomość w spółce cywilnej

Pytania od Czytelników: - wprowadzenie działek do księgi przychodów i rozchodów, - nieruchomość w spółce cywilnej

Nieruchomości | 5 [105] maj 2007
Moduł: nieruchomości
Stella Brzeszczyńska

Wprowadzenie działek do księgi przychodów i rozchodów

Posiadam prywatne działki otrzymane w spadku i jako darowiznę. Prowadzę przedsiębiorstwo budowy domów jednorodzinnych na sprzedaż. Domy chcę budować w ramach tego przedsiębiorstwa na gruntach tych działek. Działalność prowadzona przeze mnie jest opodatkowana na zasadach ogólnych – prowadzę księgę przychodów i rozchodów.
W jaki sposób wprowadzić do działalności ww. działki – chcę oprzeć się na wartości działki określonej do celów podatku spadkowego lub od darowizny i wpisać w tej wartości w rubryce „zakupy” księgi przychodów i rozchodów, wyszczególniając każdą z nich.

Nieruchomości, na których będą budowane domy jednorodzinne, należy zakwalifikować jako towar w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a nie środek trwały, z uwagi na to, że podatnik nie planuje wykorzystywać ich w swojej działalności gospodarczej dłużej niż jeden rok – co zmuszałoby go do wprowadzenia działek do ewidencji środków trwałych (mimo nieamortyzowania tego majątku).

Jednak przepisy nie określają, w jaki sposób i w jakiej wartości należałoby to zrobić. W art. 22g PDOFizU określono precyzyjnie, według jakiej wartości należy wprowadzać do majątku przedsiębiorcy nabyte przez niego środki trwałe i wartości niematerialne. W przypadku darowizny i spadku jest to wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.

W przypadku „wprowadzenia” do firmy nieruchomości otrzymanej pod tytułem darmym jako towar przeznaczony do sprzedaży – nie ma odpowiednich przepisów w ustawie o podatku dochodowym. Jednak nie wolno zapominać o przepisie art. 14 ust. 2 pkt 8 PDOFizU, zgodnie z którym przychodem z działalności gospodarczej jest także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Odpowiednio – zgodnie z art. 22 ust. 1d PDOFizU – kosztem uzyskania przychodu ze zbycia rzeczy otrzymanych nieodpłatnie (darowizna lub spadek) może być wartość przychodu określonego wg reguł art. 11 ust. 2 i 2a. Jednak zasada ta dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy z tytułu darowizny lub spadku został określony przychód. Jeżeli więc darowizna lub spadek pochodzą od osoby z I lub II grupy podatkowej, to przychodu nie ustalono; nie można więc naliczyć kosztów uzyskania przychodu, przy sprzedaży domów jednorodzinnych na otrzymanej pod tytułem darmym nieruchomości.

Niestety [...]