PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMIdla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami, cz. XIII

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMIdla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami, cz. XIII

Nieruchomości | 08 [120] sierpień 2008
Moduł: nieruchomości
Jacek Jaworski

Szanowni Państwo,

To już przedostatnia część serii dodatków z pytaniami dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami. Przedstawiamy w nim ostanie już pytania (z zakresu standardów zawodowych) oraz jeden z testów jaki ostatnio uczestnicy egzaminu państwowego mieli do rozwiązania. Aby sprawdzić poprawność odpowiedzi na końcu dołączony został klucz z odpowiedziami.

Za miesiąc przedstawimy jeszcze jeden test oraz zestaw pytań, które mogą pojawiać się na egzaminie ustnym.

Pytania z Standardów zawodowych pośrednika w obrocie nieruchomościami uzgodnione z Polską Federacją Rynku Nieruchomości

Zgodnie z Komunikatem Ministra Infrastruktury z 28.4.2005 r. w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami (Dz.Urz. MI z 19.5.2005 r. Nr 37, poz. 6)

Lp.

Treść pytania

Odpowiedź

Standardy

1562. Zgodnie ze Standardami Zawodowymi Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości pośrednik uzyskując od innego pośrednika informacje na temat nieruchomości:

a) powinien ujawnić swój status pośrednika ze względu na zasady uczciwej konkurencji;

b) jest zobowiązany ujawnić swój status pośrednika;

c) może ujawnić swój status pośrednika.
b § 20
1563. Zgodnie ze standardami zawodowymi Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości pośrednik w obrocie nieruchomościami, który otrzymał z innego biura ofertę sprzedaży konkretnej nieruchomości:

a) powinien przy pierwszym kontakcie ze sprzedającym ujawnić od kogo ofertę otrzymał;

b) podczas oglądania i prezentacji nieruchomości na miejscu nie powinien ujawnić od kogo ofertę otrzymał;

c) powinien zachować szczególną dbałość o zabezpieczenie interesów pośrednika, który informacji o ofercie udzielił.
a, c § 34
1564. Pośrednik przy wykonywaniu czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami działa:

a) w imieniu zamawiającego;

b) w interesie zamawiającego;

c) w imieniu i na rzecz zamawiającego.
  § 2
1565. Polska Federacja Rynku Nieruchomości współpracuje z takimi organizacjami jak:

a) CEPI (Europejska Rada Nieruchomości);

b) CEREAN (Porozumienie Stowarzyszeń Rynków Nieruchomości Europy Środkowej);

c) ICREA (Międzynarodowy Alians Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości).
a, b, c  
[...]