PUM jako wyznacznik wartości gruntów inwestycyjnych

Nieruchomości | 6/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.19.6.9
Jan Łopato, Krzysztof Głębicki, Lucyna Michalec

W Nieruchomościach C.H.Beck Nr 2/2017 ukazał się artykuł J. Łopato pt. „PUM a cena gruntów inwestycyjnych – Warszawa 2010–2016”, w którym zamieszczono transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych zawarte przy pełnej świadomości stron co do ilości PUM możliwej do wybudowania na nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. Ten, jakże istotny dla funkcjonowania rynku nieruchomości, wątek kontynuujemy w bieżącym wydaniu czasopisma. Poszerzony skład autorski prezentuje nowe poglądy, bazując na zaktualizowanych danych o cenach transakcyjnych z warszawskiego rynku nieruchomości.