Przymusowa sprzedaż lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

Nieruchomości | 12/2015
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Agnieszka Żelazna

Przepisy ustawy 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.; dalej SpółdzMieszkU) przewidują w jej art. 1710 możliwość doprowadzenia przez spółdzielnię do przymusowej sprzedaży lokalu członka spółdzielni (jak i osoby nim niebędącej) w razie ziszczenia się jednej z przesłanek określonych w treści powyższego przepisu. W niniejszym numerze „Nieruchomości C.H.Beck” omówione zostaną w pierwszej kolejności przesłanki i cele komentowanej regulacji, dalej praktyka orzecznicza w tego rodzaju sprawach, by zaś na końcu poświęcić kilka słów wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8.10.2015 r. (SK 11/13), który zbadał zgodność art. 1710 SpółdzMieszkU z przepisami Konstytucji RP.