Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. VIII

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. VIII

Nieruchomości | 8 (36) sierpień 01
Moduł: nieruchomości
Jan Krzysztof Pięta

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, pora omówić punkt III “Podstawowych składników planu zarządzania nieruchomością”. W uchwale Państwowej Komisji Egzaminacyjnej nosi on tytuł “Analiza rynku nieruchomości”.

Nim rozpoczniemy tę analizę zatrzymajmy się na chwilę i spróbujmy zastanowić nad znaczeniem słów “rynek nieruchomości”. Nie będę tu próbował wyważać otwartych drzwi. Słowo rynek ma wiele znaczeń. Również “rynek nieruchomości” można rozpatrywać w kilku kategoriach. Nas najbardziej będą interesować dwie z nich:

  1. kategoria przestrzenna (geograficzna),
  2. kategoria ekonomiczna.

Definicje obu tych kategorii pozwolę sobie przytoczyć za Panią prof. Ewą Kucharską-Stasiak. “Jako kategoria przestrzenna (geograficzna), rynek obejmuje obszar o zbliżonych warunkach dokonywania zakupu i sprzedaży. Zasięg rynku zależy od cech towaru, częstotliwości zakupu, organizacji zaopatrzenia itp. Współcześnie ten termin [rynek] jest kategorią ekonomiczną i oznacza ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi, reprezentującymi podaż, a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie na towary i usługi, znajdujące potwierdzenie w sile nabywczej. Nazwę miejsca, gdzie pierwotnie odbywały się transakcje kupna-sprzedaży, określono całość transakcji bez względu, gdzie one się odbywają. Rynek... jest synonimem mechanizmu rynkowego; jest to prawo wzajemnego oddziaływania na siebie takich elementów rynku, jak: popyt, podaż i cena, celem osiągnięcia stanu równowagi”.

Dlaczego podałem powyższe definicje? Skoro mamy w tej części planu analizować rynek nieruchomości, to musimy wiedzieć, co będzie przedmiotem naszej analizy.