Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. VII

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. VII

Nieruchomości | 7 (35) lipiec 01
Moduł: nieruchomości
Jan Krzysztof Pięta

Udało się nam do tej pory omówić większość zagadnień, które moim zdaniem, powinny znaleźć się w części planu dotyczącej opisu nieruchomości. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku ten fragment planu zarządzania omówimy do końca.

Na początek kilka uwag nasuwających się po przeczytaniu poprzednich części. Nie znalazły się w nich następujące informacje:

  1. należy w planie zarządzania umieścić datę (rok) budowy składnika budowlanego nieruchomości,
  2. jeżeli w nieruchomości były przeprowadzane poważne remonty lub modernizacje i posiadamy wiedzę na ten temat, należy te informacje w planie zamieścić, zwięźle przedstawiając, na czym polegały prace i kiedy zostały przeprowadzone,
  3. ważną informacją, która w planie zarządzania znaleźć się powinna, jest fakt istnienia dla nieruchomości dokumentacji technicznej, jej kompletności oraz ewentualnie informacji o brakach w tym zakresie. Jednocześnie pragnę zaprezentować pogląd, że niecelowe jest zamieszczanie w planie zarządzania spisu istniejącej dla nieruchomości dokumentacji. Podobnie zresztą za niecelowe uważam zamieszczanie w planie zarządzania spisu dokumentów dotyczących nieruchomości czy też protokołu przekazania nieruchomości,
  4. nie zgadzam się generalnie z tezą, że w planie zarządzania powinien znaleźć się opis stanu każdego z lokali (pomieszczeń) z osobna. Uważam, że opisy takie w planie zarządzania mogą się znaleźć jedynie w jakichś wyjątkowych sytuacjach, w planach zarządzania bardzo specyficznych nieruchomości. W przeciętnym planie zarządzania, tak jak ja rozumiem tworzenie tego urządzenia pracy zarządcy, nie ma potrzeby zamieszczać opisu każdego lokalu z osobna,
  5. może mieć dla nieruchomości znaczenie fakt istnienia w niej niewykorzystanych przestrzeni. Jeżeli takie występują należy ten fakt zwięźle w planie zarządzania odnotować.
  6. Tyle poprawek i uzupełnień do poprzednich odcinków cyklu. Pora teraz przejść do zasadniczej części dzisiejszych rozważań. O czym zatem jeszcze koniecznie musimy napisać dokonując opisu aktualnego stanu naszej nieruchomości?