Przewłaszczenie na zabezpieczenie w podatku dochodowym od osób fizycznych

Nieruchomości | 2/2020
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
DOI: 10.32027/NIER.20.2.8
Stella Brzeszczyńska
Przewłaszczenie na zabezpieczenie w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewłaszczenie na zabezpieczenie nie jest uregulowane w prawie cywilnym. Polega ono na zabezpieczeniu wierzytelności w taki sposób, że dłużnik przenosi na wierzyciela własność rzeczy, na ogół zachowując jej posiadanie i prawo do korzystania z rzeczy. W obrocie nieruchomościami występuje rzadko, ponieważ banki udzielając pożyczki albo kredytu wybierają zabezpieczenie hipoteczne. Z przewłaszczeniem można mieć natomiast do czynienia w przypadku udzielenia pożyczki przez inny podmiot niż bank.