Przeniesienie własności nieruchomości a podatek od czynności cywilnoprawnych - wybrane zagadnienia

Przeniesienie własności nieruchomości a podatek od czynności cywilnoprawnych - wybrane zagadnienia

Nieruchomości | 3 (43) marzec 02
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
Grzegorz Kaptur

Gdyby przedstawić temat niniejszego opracowania w formie pytania, to odpowiedź na nie dla praktyków działających na rynku nieruchomości wydawałaby się oczywista. Wszak wpowszechnej świadomości przeniesienie własności nieruchomości dokonywane w tzw. obrocie nieprofesjonalnym wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Poniżej spróbuję wykazać, że istnieje grupa czynności cywilnoprawnych, które mimo podobieństwa do umowy sprzedaży nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu. Obecnie nieprofesjonalny obrót nieruchomościami regulują: ustawa z dnia 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 95, poz. 959 - dalej CzynCywPU) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 5.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 108, poz.1153). Wskazane powyżej przepisy zastąpiły obowiązujące do końca 2000 r. przepisy ustawy z dnia 31.1.1989 r. o opłacie skarbowej. Mimo tej zmiany ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych generalnie powtarza, w części dotyczącej obrotu nieruchomościami, zasady określania i poboru tej daniny, uregulowane poprzednio dla potrzeb ustawy o opłacie skarbowej. Zmiany dokonane w nowej ustawie nie mają istotnego wpływu na zachowanie aktualności dotychczasowego orzecznictwa i dorobku literatury dotyczącego opodatkowania obrotu nieruchomościami.