Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność od 2019 r.

Nieruchomości | 8/2018

Wśród ustaw uchwalonych przez Sejm w połowie lipca br. znalazła się także tzw. ustawa przekształceniowa.

Wśród ustaw uchwalonych przez Sejm w połowie lipca br. znalazła się także tzw. ustawa przekształceniowa. Wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy przekształcające z mocy prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności wejdą w życie z początkiem 2019 r. Nowe przepisy mają dotyczyć nie tylko obecnych członków wspólnot mieszkaniowych, ale także właścicieli domów jednorodzinnych. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, osoby, które dotychczas były użytkownikami wieczystymi i wnosiły z tego tytułu opłaty do urzędów miast lub gmin, teraz staną się właścicielami części gruntu zlokalizowanego pod danym blokiem czy domem. Za dokonanie takiego przekształcenia będą musiały wnieść stosowną daninę rozłożoną na maksymalnie 20 lat. Jej wysokość zostanie ustalona z początkiem roku na podstawie dotychczas wnoszonych opłat. Z jednej strony tym, którzy zechcą wcześniej wnieść całą sumę opłaty przekształceniowej, zostaną udzielone specjalne zniżki (od 60% przy jednorazowej spłacie w pierwszym roku), przy czym ulga nie obejmie użytkowników budynków komercyjnych. Z drugiej jednak w trakcie 20-letniego okresu spłaty urzędy gmin i magistraty będą uprawnione do waloryzacji stawki opłaty według wskaźników GUS. Przeniesienie własności zostanie stosownie odnotowana w księgach wieczystych nieruchomości, przy czym odbędzie się to bezpłatnie. W momencie rozpoczęcia obowiązywania nowych przepisów automatycznie wygaśnie prawo ustanawiania nowego użytkowania wieczystego.