Przekształcenie strychu w lokal mieszkalny w małej wspólnocie mieszkaniowej

Nieruchomości | 4/2022
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.22.4.4
Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Ustawą z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1309) wprowadzono do art. 19 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej WłLokU), zmianę polegającą na zmniejszeniu do trzech liczby lokali tworzących tzw. „małą wspólnotę mieszkaniową”. W pozostałej części utrzymano dotychczasową treść art. 19 WłLokU, z której wynika, że do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (KC) i Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) o współwłasności. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki przekształcenia w lokal mieszkalny, dotychczasowych części wspólnych budynku (część strychu) w tzw. małej wspólnocie mieszkaniowej, na przykładzie orzecznictwa, poglądów doktryny oraz implikacji podatkowych z tym związanych.