Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 1.1.2019 r.

Nieruchomości | 12/2018
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.18.12.2
Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 1.1.2019 r.

W dniu 5.10.2018 r. weszła w życie ustawa z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716; dalej PrzekłUwWłU), która z założenia ma usprawnić dotychczasowe procesy przekształcania prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.