Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w pytaniach i odpowiedziach

Nieruchomości | 4/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.4.3
Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w pytaniach i odpowiedziach

Likwidacja prawa użytkowania wieczystego, wprowadzona ustawą z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz.1716; dalej: PrzekUwWłU), zmieniona ustawą z 6.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2540; dalej: Zm1PrzekUwWłU), a także zmieniona ustawą z 31.1.2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 270; dalej: Zm2PrzekUwWłU) wygenerowała szereg niewiadomych. Coraz liczniej pojawiające się pytania pokazują z jak trudną cywilistycznie materią mamy do czynienia. Zanim praktyka rynkowa oraz orzecznictwo sądowe przetrą szlaki, w niniejszym artykule spróbujemy znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.