Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po 1.1.2019 – nowelizacja ustawy

Nieruchomości | 1/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.1.2
Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po 1.1.2019 
– nowelizacja ustawy

Co prawda, ustawa z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716; dalej PrzekUwWłU) weszła w życie zaledwie w dniu 5.10.2018 r., jednak już w dacie wejścia w życie ustawy wiadomym było, że począwszy od 1.1.2019 r., może spowodować czasowe spowolnienie na rynku obrotu nieruchomościami m.in. ze względu na terminy wydawania zaświadczeń. Z rynku docierały też sygnały, o znaczących obciążeniach finansowych, które musieliby ponieść przedsiębiorcy w związku z dopłatami do wartości rynkowej gruntu, ponad udzieloną wartość pomocy de minimis. Równolegle trwające prace nad projektem zmiany ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (dalej ZmKZNProj), która w art. 16 miała wprowadzić zmiany do poszczególnych artykułów PrzekUwWłU, utknęły w Komitecie Stałym Rady Ministrów i wiadomym stało się, że zmiana ustawy przekształceniowej, w zaproponowanym przez ZmKZNProj kształcie nie zostanie uchwalona przed 1.1.2019 r. Stąd, w trybie pilnym, w dniu 4.12.2018 r., do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PrzekUwWłU, który zaowocował jej uchwaleniem już z dniem 6.12.2018 r. W połowie grudnia 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o PrzekUwWłu (dalej: ZmPrzek­UwWłU), przyjęta przez Senat bez poprawek w dniu 14.12.2018 r., czekała już tylko na podpis Prezydenta.