Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – kolejna nowelizacja ustawy

Nieruchomości | 10/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.19.10.3
Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
 – kolejna nowelizacja ustawy

Ustawą z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1309, dalej ZmKZNU), dokonano kolejnej, istotnej zmiany ustawy z 20.7.2018 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej PrzekUwWłU) i to z mocą prawną od 1.1.2019 r.