Przedawnienie roszczeń spółdzielni mieszkaniowej względem jej członków

Nieruchomości | 4/2016
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Agnieszka Żelazna
Przedawnienie roszczeń spółdzielni mieszkaniowej względem jej członków

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 17.12.2015 r. (I CSK 1003/14), do roszczeń spółdzielni mieszkaniowej przeciwko jej członkom z tytułu uzupełnienia wkładów budowlanych nie znajduje zastosowania 3-letni termin przedawnienia roszczeń, o którym stanowi art. 118 in fine KC.