Projekt zmian do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – cz. I

Nieruchomości | 6/2022
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.22.6.5
Agnieszka Żelazna

W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” omówiony zostanie – aktualnie procedowany – projekt zmian do ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 514 ze zm.; dalej GospNierRolU), ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 461 ze zm.; dalej UstRolU) oraz niektórych innych ustaw, przygotowany w kwietniu br. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z uwagi na obszerność opracowania zostało ono podzielone na części.