Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Nieruchomości | 5/2019

W minionym miesiącu doszło do pierwszego czytania nowego projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Rząd chce, by modyfikacji uległy reguły zarządzania nieruchomościami, dlatego szykują się zmiany w przepisach – w tym pośrednio także w ustawach dotyczących własności lokali czy wspólnot mieszkaniowych.

W minionym miesiącu doszło do pierwszego czytania nowego projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Rząd chce, by modyfikacji uległy reguły zarządzania nieruchomościami, dlatego szykują się zmiany w przepisach – w tym pośrednio także w ustawach dotyczących własności lokali czy wspólnot mieszkaniowych. Pierwszą z propozycji wysuniętych przez autorów projektu jest ta dotycząca liczby lokali, od której wymagane byłoby powołanie do życia zarządu budynku w postaci jednej lub kilku osób Rząd chce, by stało się tak już w przypadku nieruchomości, w której istnieją przynajmniej cztery lokale – to o połowę mniej niż według obecnie obowiązujących przepisów. Co więcej, bazą do zarządzania taką nieruchomością ma być ustawa o własności lokali, a nie jak dotychczas – Kodeks cywilny. Zmiana podstawy prawnej spowoduje, że decyzje podejmowane przez zarząd będą musiały przyjąć formę uchwały. Do jej podjęcia konieczna będzie większość głosów przy czym o ich wadze przesądzi powierzchnia lokalu posiadana przez danego właściciela. Członkom takiej „wspólnoty” będzie przysługiwało prawo do zaskarżenia danej uchwały do sądu w terminie przewidzianym przepisami. Rząd chce także regulacji sposobu prowadzenia finansów wspólnot. Zarząd będzie musiał opracować roczny plan gospodarczy, a płatności będą musiały być dokonywane za pośrednictwem konta bankowego. Będzie także musiał składać roczne sprawozdania, o przyjęciu których zdecydują członkowie. Jak zapewniają autorzy projektu, nowe przepisy nie będą pociągały za sobą konsekwencji w postaci dodatkowych kosztów dla właścicieli nieruchomości. To od nich ma zależeć, czy członkom zarządu będą wypłacane wynagrodzenia.