Prognozy skutków finansowych uchwalania planów zagospodarowania

Nieruchomości | 5/2013
Moduł: nieruchomości
Krzysztof Gabrel

Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego – stanowiące obligatoryjny element trybu uchwalenia planów – powinno być wykonane przez osoby uprawnione do określania wartości nieruchomości, czyli przez rzeczoznawców majątkowych lub co najmniej z ich zasadniczym udziałem. Takie wnioski wynikają z analizy zapisów ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.; dalej ZagospPrzestrzU). Praktyka bardzo często jest odmienna.