Problem „hurtowego” nabywania mieszkań w celach inwestycyjnych i możliwości jego ograniczenia w Polsce

Nieruchomości | 1/2022
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.22.1.1
Anna Wilk

Artykuł porusza problematykę „hurtowego” nabywania mieszkań w celach inwestycyjnych i możliwości ograniczenia przez ustawodawcę rozmiarów tego zjawiska. Rozważane są zarówno opcje „twarde”, jak wywłaszczenie czy ograniczenia w zakupie mieszkań na wynajem, jak i mniej radykalne, w postaci kontroli wysokości czynszów bądź wprowadzenia podatku katastralnego. Każda z tych opcji ma swoje wady i zalety, jednakże należy dbać o to, aby nie naruszały one konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności oraz nie spowodowały efektu przeciwnego do zamierzonego.