Prawo pierwokupu gminy przy nabywaniu nieruchomości

Nieruchomości | 4/2014
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Maciej J. Nowak

Gminy mogą w znaczący sposób wpływać na lokalny rynek nieruchomości, a w szczególności na obrót nieruchomościami. Poza samym przeznaczaniem nieruchomości do sprzedaży (i nabywaniem nieruchomości) oraz kształtowaniem stawek podatku od nieruchomości można w tym kontekście wskazać na uprawnienia związane z prawem pierwokupu. Warto pamiętać, w jakich konkretnie sytuacjach gmina z prawa pierwokupu może skorzystać. Oczywiście, również przy okazji stosowania przepisów związanych z przedmiotowymi zagadnieniami pojawiają się zróżnicowane problemy interpretacyjne.