Praktyczne i prawne problemy w stosowaniu przepisów specustawy mieszkaniowej – cz. II

Nieruchomości | 4/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.20.4.4
Joanna Filipowicz, Tomasz Filipowicz

W pierwszym artykule, który ukazał się na łamach Nieruchomości C.H. Beck Nr 3/2020, a w którym zajęliśmy się omówieniem problemów w stosowaniu ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1946 ze zm., dalej: SpecMieszkU) w związku z jej półtorarocznym obowiązywaniem, poruszone zostały zagadnienia takie jak:

1) etapowanie inwestycji mieszkaniowej, 2) wykorzystanie istniejącej zabudowy do realizacji inwestycji mieszkaniowej, 3) aspekty proceduralne – kiedy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji wywołuje skutki prawne, właściwe określenie granic terenu objętego wnioskiem lokalizacyjnym, uwzględnienie w planach miejscowych inwestycji mieszkaniowych oddanych do użytkowania.

Tym razem w ramach niniejszego opracowania, zajęliśmy się omówieniem problemów, które zostały ocenione również przez sądy administracyjne. Chodzi o kwestie:
1) wskazania lokalizacji miejsc parkingowych w obszarze realizacji inwestycji mieszkaniowej (lub towarzyszącej); 2) obowiązku uzasadnienia uchwały lokalizacyjnej w zakresie stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy.