Powrót do podstaw – definicja i interpretacja wartości rynkowej, cz. II

Nieruchomości | 12/2015
Moduł: nieruchomości
Ewa Kucharska-Stasiak

Główne przyczyny problemów definiowania i interpretacji wartości rynkowej w Polsce mają swój jeden wspólny mianownik – jest nim instytucjonalny wymiar rynku, obejmujący m.in. zwyczaje, wolno zmieniającą się świadomość, nadmierną wiarę w możliwość uregulowania prawnej istoty wartości i nadmierne przywiązanie do regulacji prawnych.