Powierzchnia lokalu liczona razem czy oddzielnie z piwnicą? (Pytania od Czytelników)

Powierzchnia lokalu liczona razem czy oddzielnie z piwnicą? (Pytania od Czytelników)

Nieruchomości | 05 [141] maj 2010
Moduł: nieruchomości
Stella Brzeszczyńska

Posiadam mieszkanie własnościowe spółdzielcze o powierzchni 50 m2 i przynależną do niego piwnicę o powierzchni 5 m2. Tak też zostało zapisane w akcie notarialnym przy wykupie ze spółdzielni mieszkaniowej. Taki także został złożony wniosek do sądu wieczystoksięgowego o założenie księgi wieczystej. Z sądu jednakże otrzymałem wpis, że mam lokal mieszkalny o powierzchni 55 m2 z przynależną do niego piwnicę.

Obecnie noszę się z zamiarem sprzedaży tego mieszkania i mój potencjalny klient ma poważne obawy, że urząd skarbowy doliczy mu domiar, właśnie o piwnicę. Dlaczego więc sąd wieczystoksięgowy w założonej księdze wieczystej nie opisał mojego mieszkania tak jak zostało opisane to w akcie notarialnym (osobno powierzchnia mieszkania i osobno o powierzchnia piwnicy) i dlaczego jest to zsumowane? Taki zapis powoduje zmniejszenie ceny 1 m2 mieszkania.

Proszę o odpowiedź.

Taki sposób określenia w księdze wieczystej powierzchni lokalu mieszkalnego wynika z ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU). Zgodnie z jej art. 2 WłLokU, lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet [...]