Powiernicze nabycie nieruchomości – wybrane zagadnienia

Nieruchomości | 12/2015
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
Wojciech Karpiński

Nabycie nieruchomości przez powiernika jest współcześnie istotnym elementem obrotu prawnego. Występuje ono w sytuacji, kiedy rzeczywisty nabywca nieruchomości pragnie zachować anonimowość i w związku z tym na etapie kupna posługuje się powiernikiem. Ujawnienie docelowego nabywcy nieruchomości następuje w momencie przeniesienia na niego własności nieruchomości przez powiernika.