Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cz. IX – weryfikacja przekazywanych materiałów (dowody i wyniki weryfikacji)

Nieruchomości | 10/2018
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/NIER.18.10.12
Jarosław Krupiński

Wykonawca prac geodezyjnych już w momencie rozpoczęcia procedury przyjęcia materiałów do PZGiK dostarcza podstawowy dowód w sprawie, czyli operat techniczny. Przekazany operat techniczny, składający się z dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów, starosta niezwłocznego poddaje weryfikacji oraz w ustalony rozporządzeniem sposób utrwala wyniki tej weryfikacji w protokole.