Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cz. VI – rozpoczęcie postępowania (wymagania podmiotowe)

Nieruchomości | 7/2018
Moduł: nieruchomości
Jarosław Krupiński

Postępowanie w sprawie przyjęcia materiałów do powiatowej części PZGiK1, rozpoczęte zawiadomieniem o zakończeniu prac geodezyjnych powoduje określoną prawem reakcję starosty. Czynności organu polegają na przypisaniu znaku sprawie (według instrukcji kancelaryjnej) i zbadaniu, w drodze wewnętrznych działań faktycznych, dwóch przesłanek warunkujących rozpoczęcie procedury: podmiotowej i przedmiotowej. W kwestii podmiotowej starosta sprawdza czy jest on organem właściwym do prowadzenia postępowania w tej sprawie i czy właściwa osoba realizuje obowiązek zawiadamiania wraz z przekazaniem materiałów.