Polskie koncepcje modernizacji ksiąg wieczystych a europejska koncepcja integracji rejestrów, cz. I

Nieruchomości | 5/2022
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/NIER.22.5.1
Piotr Siciński

W udzielonym wywiadzie wiceminister sprawiedliwości1 poinformował niedawno, że resort sprawiedliwości przygotowuje propozycje, które mają „ulżyć kredytobiorcom hipotecznym ponoszącym dodatkowe koszty przez okres oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej”. Propozycją na szybko jest „zwrot ubezpieczenia pomostowego przez bank kredytobiorcom hipotecznym”, natomiast propozycją bardziej perspektywiczną2, o szerszym zakresie oddziaływania i faktycznie mogącą prowadzić do rozwiązania problemu – jako dotyczącą rozwiązań ogólnych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych – jest propozycja „umożliwienia notariuszom dokonywania wpisów hipotek do ksiąg wieczystych”.