Podatnik VAT w obrocie nieruchomościami. Cz. VIII – skutki udzielenia pełnomocnictwa w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Nieruchomości | 6/2022
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
DOI: 10.32027/NIER.22.6.7
Grzegorz Kaptur

Analiza interpretacji prawa podatkowego oraz orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych wskazuje, iż obecnie jednym z istotniejszych problemów w zakresie definiowania podatnika VAT w obrocie nieruchomościami stanowi ocena skutków udzielenia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, dokonującą incydentalnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej jej majątek prywatny, na rzecz kupującego, który na podstawie ww. pełnomocnictwa, dla potrzeb swojej własnej działalności gospodarczej, podejmuje czynności w celu realizacji na nabywanej nieruchomości własnej inwestycji.