Podatek od wału wokół zbiornika wodnego

Nieruchomości | 9/2016

Czy nieruchomość, która została ujęta w ewidencji środków trwałych oraz zamortyzowana przez podatnika może być uznana jedynie za część innego obiektu, a co za tym idzie – niezależnie opodatkowana? Z takim problemem zmierzył się Naczelny Sąd Administracyjny.

Czy nieruchomość, która została ujęta w ewidencji środków trwałych oraz zamortyzowana przez podatnika może być uznana jedynie za część innego obiektu, a co za tym idzie – niezależnie opodatkowana? Z takim problemem zmierzył się Naczelny Sąd Administracyjny. Przedsiębiorstwo wodociągowe, zostało wezwane przez fiskusa do zapłaty podatku za lata 2007–2012 od nieruchomości od wału ochronnego zlokalizowanego wokół sztucznego zbiornika wodnego w miejscowości Dziećkowice. Burmistrz uznał bowiem, że owy wał kwalifikuje się jako budowla w myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Spółka nie poczuwała się jednak do obowiązku zapłaty podatku. W jej opinii przedsiębiorstwa, wał nie był nawet jego własnością, choć jego poprzednik prawny uwzględnił go w ewidencji środków trwałych, w związku z poczynionymi niegdyś w jego zakresie nakładami finansowymi. Co więcej, w opinii władz spółki sporny wał był komplementarną częścią sąsiadującego z nim bezpośrednio zbiornika wodnego (będącego w użytkowaniu zupełnie innej spółki), a co za tym idzie – nie mógł być uznawany za niezależną budowlę. Przedsiębiorstwo ponadto twierdziło, że w żaden sposób nie wykorzystuje owego wału do celów związanych z prowadzoną przez siebie działalnością, ani też nie prowadzi żadnych prac związanych z jego utrzymaniem lub konserwacją. Pomimo takiej argumentacji Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego zaskarżono decyzję Burmistrza, podtrzymało nakaz zapłaty podatku. Zdaniem organu przedsiębiorstwo wykazywało różne stanowiska względem wału w różnych okresach czasu. Jak bowiem możliwe jest twierdzenie, że sporny obiekt nie jest w posiadaniu spółki, skoro we wcześniejszych latach ta sama spółka rozliczała związane z nim koszty, w ramach odpisów amortyzacyjnych? Spór trafił do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, jednak i ten organ stanął po stronie fiskusa. Sąd uznał, że wał i zbiornik mogą być traktowane rozłącznie, bowiem tak były wcześniej wpisane do ewidencji środków trwałych i tak amortyzowane. Tego samego zdania był NSA. W wyroku z 11.8.2016 r. (II FSK 1828/14 i II FSK 2802/14) sąd orzekł, że wał może zostać uznany za budowlę, a ponieważ przedsiębiorstwo rozliczało koszty z nim związane, co oznacza, że wykorzystywało go na potrzeby swojej działalności, musi zapłacić związany z nim podatek od nieruchomości.