Podatek katastralny jako podatek regresywny

Nieruchomości | 4/2020
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
DOI: 10.32027/NIER.20.4.8
Monika Sieklicka
Podatek katastralny jako podatek regresywny

Wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa podatku katastralnego jest jednym z najgłośniejszych tematów medialnego dyskursu ostatnich lat. Obowiązujący obecnie podatek od nieruchomości zastąpi podatek katastralny. Idea opodatkowania właścicieli nieruchomości podatkiem katastralnym w Polsce pojawiła się już w 1997 r. W dyskusji głos zabrało już wielu ekspertów rynkowych, agentów nieruchomości i polityków.
Dlatego celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie obecnego stanu prawnego w zakresie regulacji prawnych, które będą swym zakresem obejmować podatek katastralny, reguły określenia wartości katastralnej oraz sposoby szacowania wartości nieruchomości.
Wysokość podatku katastralnego wzbudza liczne kontrowersje. Podatek katastralny jest w gruncie rzeczy podatkiem od nieruchomości, a dokładniej jedną z jego form. Podatek, zwany podatkiem katastralnym polega na opodatkowaniu nieruchomości przy zastosowaniu przeliczników opartych na ocenie wartości danej nieruchomości. Wprowadzenie podatku katastralnego wiązać się będzie ze znacznym wzrostem kosztów wynajmu nieruchomości, a także negatywnym nastawieniu inwestorów do inwestowania w nieruchomości, gdyż wzrost wartości nieruchomości wiązałby się ze wzrostem podatku. System podatkowy w Polsce ma charakter regresywny bardziej obciąża osoby o niskich dochodach niż osoby o wysokich dochodach. Osoby o niższych dochodach na konsumpcję przeznaczają cały swój dochód, a osoby o wyższych dochodach konsumują tylko część swojego dochodu. Wzrost opodatkowania nie zawsze prowadzi do wzrostu dochodów budżetowych. Wciąż istnieją sprzeczne stanowiska w kwestii tego, czy w naszym kraju powinien obowiązywać podatek katastralny?