Planowane zmiany w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Nieruchomości | 10/2016

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czekają zmiany. Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury pracuje właśnie nad zmianami przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowelizacja ma być odpowiedzią na wyroki Trybunału Konstytucyjnego z ostatnich lat.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czekają zmiany. Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury pracuje właśnie nad zmianami przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowelizacja ma być odpowiedzią na wyroki Trybunału Konstytucyjnego z ostatnich lat. Według planów resortu w przyszłości w spółdzielniach mają obowiązywać dwa rodzaje członkostwa. Pierwszy z nich będzie przeznaczony dla osób, które już posiadają tytuł prawny do danego lokalu, a drugi dla tych, którzy dopiero ubiegają się o taki status. Z taką kategoryzacją będzie się wiązało zróżnicowanie uprawnień członków. Pierwsi z wspomnianych powyżej będą mogli w pełni uczestniczyć w działalności spółdzielni, podczas gdy pozostali uzyskają tylko prawo wglądu do dokumentacji takiej jak: statut, regulaminy, kopie uchwał, sprawozdania z posiedzeń walnego zgromadzenia, czy rady nadzorczej. Takie plany są odpowiedzią resortu na wyrok TK z 5.2.2015 r., w którym skład sędziowski zakwestionował wcześniej obowiązujące przepisy, według których członkostwo w spółdzielniach mieszkaniowych było niezależne od posiadania tytułu do gospodarowania mieszkaniem. Posłowie pracujący nad projektem nowelizacji przewidują także możliwość, by członek spółdzielni był reprezentowany przez pełnomocnika. W myśl proponowanych rozwiązań jeden pełnomocnik mógłby reprezentować wielu członków wspólnoty.