Perspektywy dla rynku budowlanego

Nieruchomości | 10 [122] październik 2008

Do 2010 r. przemysł budownictwa mieszkaniowego będzie się rozwijał. Takie prognozy przedstawiła...

Do 2010 r. przemysł budownictwa mieszkaniowego będzie się rozwijał. Takie prognozy przedstawiła firma badawcza PMR. Według analityków PMR wartości produkcji budowlano-montażowej w sektorze budownictwa mieszkaniowego w bieżącym roku wyniesie 17 mld zł (w ujęciu nominalnym wzrośnie o 50%). Kolejne lata także przyniosą rozwój tego sektora jednak nie będzie on już tak dynamiczny.

O dobrych perspektywach w najbliższych latach dla sektora budownictwa mieszkaniowego może świadczyć duża liczba rozpoczynanych inwestycji oraz wzmożona dynamika robót ziemnych, które mają przygotować grunt pod przyszłe inwestycje. Jak przewidują analitycy PMR, w roku 2008 liczba ukończonych mieszkań wyniesie ok. 170 tys., natomiast w kolejnych lata wartość ta powinna przekroczyć 200 tys. Dopiero od roku 2011 może nastąpić spowolnienie oddawania mieszkań do użytku, ponieważ ewentualne problemy ze sprzedażą mieszkań mogą skłonić deweloperów do zmniejszenia wartość inwestycji w sektorze budownictwa mieszkaniowego.