Optymalizacja podatkowa poszczególnych etapów inwestycji w polskim sektorze nieruchomości

Nieruchomości | 4/2014
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
Jakub Jankowski

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów podatkowych inwestycji na polskim rynku nieruchomości. W artykule podano analizie fazę finansowania inwestycji, bieżącej działalności operacyjnej oraz wyjścia z inwestycji. Dla każdego z poszczególnych etapów przedstawiono optymalne pod względem podatkowym struktury.