Opodatkowanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu – prawo do zwrotu nadpłaconego podatku

Nieruchomości | 10/2015
Moduł: prawo podatkowe, nieruchomości
Jolanta Wawrzyniak

W chwili obecnej powszechnie wiadomym jest już, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu korzysta z dobrodziejstwa zwolnienia od podatku dochodowego. Powyższe zawdzięczamy długo wyczekiwanej przez ustanawiających służebność przesyłu zmianie ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2012 r. 361 ze zm.; dalej PDOFizU). Przedmiotowa ustawa została zmieniona ustawą z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Dzięki temu w PDOFizU znalazł się art. 21 ust. 1 pkt 120a, zgodnie z którym wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego jest wolne od podatku dochodowego. Co istotne przedmiotowa zmiana obejmuje swym zakresem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu od dnia 1.1.2014 r., a to oznacza, że wszystkie wynagrodzenia otrzymane w związku z ustanowieniem służebności przesyłu po tej dacie korzystają z dobrodziejstwa zwolnienia od podatku dochodowego.