Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych oraz punktów pomiarowych

Nieruchomości | 9/2020
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
DOI: 10.32027/NIER.20.9.6
Konrad Aromiński

W praktyce pojawiły się problemy, co składa się na budowlę – sieć gazową. Ma to wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości, stanowi ją bowiem wartość budowli obliczona jako podstawa amortyzacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. W ocenie podatników, w podstawie opodatkowania nie powinna być uwzględniona wartość urządzeń technicznych znajdujących się w kontenerze – stacji redukcyjno-pomiarowej, w punktach redukcyjno-pomiarowych i punktach pomiarowych zlokalizowanych w szafkach na ścianach obiektów budowlanych. Wątpliwości w tym zakresie rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21.11.2019 r. (II FSK 2672/18, CBOSA). Wedle zapadłego rozstrzygnięcia nie można zaakceptować dotychczasowych poglądów, że urządzenia techniczne stacji redukcyjno-pomiarowych gazu oraz stacji pomiarowych stanowią całość techniczno-użytkową z siecią gazową i jako jej elementy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.