Opłata skarbowa przy sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości

Opłata skarbowa przy sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości

Nieruchomości | 9/2000
Moduł: nieruchomości, prawo podatkowe
Grzegorz Kaptur

Dokonując sprzedaży nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nadchodzi nieunikniony moment, kiedy strony muszą określić podstawę opodatkowania tej transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jakim jest opłata skarbowa. Określenie podstawy opodatkowania jest przedmiotem wielu sporów między podatnikami a organami skarbowymi. Podstawę ewentualnych sporów może stanowić sytuacja, w której przedmiotem sprzedaży będzie udział we współwłasności częściowo zabudowanej nieruchomości. Należy zwrócić uwagę, iż faktycznie przedmiotem sprzedaży jest tylko niezabudowana część nieruchomości.

W obrocie nieruchomościami najczęściej spotykamy się z sytuacją, w której właściciel chcąc dokonać przeniesienia własności niezabudowanej części, przedtem dokonuje jej wydzielenia. Jednakże często mogą także wystąpić przeszkody uniemożliwiające dokonanie podziału nieruchomości przed jej sprzedażą. Wówczas przedmiotem sprzedaży będzie udział we współwłasności całej nieruchomości, w tym także jej zabudowanej części. Sytuacja taka pojawia się często w praktyce i można ją zilustrować następującym przykładem.