Operat szacunkowy – wybrane zagadnienia

Nieruchomości | 10/2016
Moduł: nieruchomości
Agnieszka Żelazna

W niniejszym numerze „Nieruchomości C.H.Beck” omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące charakteru, celu sporządzenia i wykorzystania tak istotnego dla obrotu nieruchomościami, jak i różnego rodzaju spraw sądowych lub administracyjnych, dokumentu, jakim jest operat szacunkowy.