Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym

Nieruchomości | 6/2014
Moduł: nieruchomości
Aleksandra Makarucha

Z chwilą włączenia operatu szacunkowego do akt postępowania organ prowadzący postępowanie wespół z rzeczoznawcą stają się drużyną, która wspólnie winna dbać o prawidłowy jego wynik – każdy w ramach posiadanej wiedzy i kompetencji. Współpraca ta nastręcza niejednokrotnie wiele trudności, które wobec braku uregulowań prawnych w tym zakresie, a i niejednolitego orzecznictwa stają się barierą w szybkim zakończeniu postępowania. Wypracowanie pewnych reguł współpracy organów administracji publicznej z rzeczoznawcami majątkowymi staje się gwarancją nie tylko możliwości szybkiego zakończenia prowadzonych postępowań, ale i satysfakcji społeczeństwa, które coraz bardziej świadome swych praw oczekuje na efekt końcowy prowadzonych postępowań – jak na produkt spełniający najwyższe standardy.